Waarvoor kunt een melding openbare ruimte doen?

Home > Inwoners > Waarvoor kunt een melding openbare ruimte doen?

Waarvoor kunt een melding openbare ruimte doen?

Wij zorgen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is hier iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt gerepareerd of verbeterd.

Hoe kunt u een melding doorgeven?

Wat kunt u melden?

Meldingen openbare ruimte zijn bijvoorbeeld:

  • wegen, fietspaden en stoep (losse stoeptegels, gat in asfalt, verzakte of rammelende verkeersdrempel, omvergereden verkeerspaaltje)
  • graffiti
  • vandalisme
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen)
  • reiniging (zwerfvuil, niet opgehaald afval)
  • kapotte speeltoestellen
  • kapotte straatverlichting
  • riolering