JCC

JCC

Afspraak maken

U kunt online een afspraak maken voor de dienstverlening aan de balie. De gemeente en de leverancier werken op dit moment aan het toegankelijk maken van de afsprakenmodule. Wilt u een afspraak maken en lukt het niet online? Maak de afspraak telefonisch en bel met de gemeente via (033) 277 23 24.

Certificerting toegankelijkheid

https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-2095