Tegemoetkoming Eigen Risico zorgverzekering 2016

Home > Inwoners > Tegemoetkoming Eigen Risico zorgverzekering 2016

Tegemoetkoming Eigen Risico zorgverzekering 2016

Voor elke zorgverzekering bestaat een verplicht eigen risico. In 2016 is dit € 385,00.
De gemeente heeft een regeling opgesteld voor financiële compensatie van dit eigen risico voor inwoners met lagere inkomens. 

Wie komt in aanmerking?

Inwoners met een netto maandinkomen tot 130 % van het sociaal minimum komen in aanmerking voor een gedeeltelijke teruggave van het betaalde eigen risico van het jaar 2016.  De voorwaarden is dat bij een inkomensgrens tot 130% van het sociaal minimum minimaal € 175,00 aan eigen risico is betaald en bij een inkomens tot 150 % van het sociaal minimum minimaal € 275,00 aan eigen risico is betaald.

De maximale vergoeding bij de inkomensgrens van 130% is € 210,00

Situatie 2016 Inkomen netto 130% exclusief vakantiegeld

Tot pensioengerechtigde leeftijd  
Uw inkomen is niet hoger dan:

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder 
Uw inkomen is niet hoger dan:

Gehuwd of samenwonend € 1.723,97 € 1.851,96
Alleenstaande € 1.206,78 € 1.356,43
Alleenstaande ouder* € 1.206,78

De maximale vergoeding bij de inkomensgrens van 150% is € 110,00

Situatie 2016 Inkomen netto 150% exclusief vakantiegeld

Tot pensioengerechtigde leeftijd  
Uw inkomen is niet hoger dan:

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder 
Uw inkomen is niet hoger dan:

Gehuwd of samenwonend € 1.989,20 € 2.136,87
Alleenstaande € 1.392,44 € 1.565,11
Alleenstaande ouder* € 1.392,44

* Het Kind gebonden budget wordt niet bij het inkomen van een alleenstaande ouder opgeteld.

Aanvragen?

U kunt de Tegemoetkoming Eigen Risico 2016 aanvragen door het formulier uit te printen en vervolgens op te sturen naar de gemeente Scherpenzeel.
U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 januari 2017. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 mei 2017 binnen zijn.

De aanvraagformulieren en de bijbehorende folder kunt u ook afhalen bij de gemeentewinkel in Het Foort, Vijverlaan 4  op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur.

U kunt ook een aanvraagformulier opvragen via het secretariaat van de gemeente Scherpenzeel. Dit kan via telefoonnummer: (033) 277 23 24 en per e-mail: secretariaat@scherpenzeel.nl .

Formulierenbrigade

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van dit formulier, kunt u terecht bij de formulierenbrigade in Schepenenzeel. Deze is in Het Huis in de Wei (de tijdelijke units aan de Koepellaan)  aanwezig op elke donderdag van 10.00 – 11.00 uur.