Starterslening

Home > Inwoners > Starterslening

Starterslening

Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan helpen we u met de Starterslening.

Op deze website kunt u met een rekentool bekijken of u in aanmerking komt voor de Starterslening.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De starterslening is mogelijk bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw in Scherpenzeel. Voor de Starterslening gelden de volgende voorwaarden:

Binding met Scherpenzeel

 • U woont in Scherpenzeel, of;
 • U heeft Scherpenzeel verlaten in verband met een opleiding en wil zich binnen een jaar na afronding van de opleiding opnieuw vestigen in Scherpenzeel, of;
 • U werkt in of vanuit Scherpenzeel en heeft minimaal een jaarcontract voor 18 uur per week.

Type woning

 • Het moet gaan om een eerste koopwoning;
 • U heeft een volledige, getekende voorlopige koopovereenkomst;
 • De hypotheek moet onder Nationale Hypotheek Garantie-voorwaarden zijn verstrekt;
 • U mag geen gebruik maken van andere kortingsregelingen;
 • De koopsom en/of aanneemsom inclusief bijkomende kosten, verbouwkosten en meerwerkkosten zijn niet hoger dan de actuele NHG norm (Nationale Hypotheek Garantie);
 • De hoogte van de lening mag niet meer zijn dan 20% van de verwervingskosten (hypotheek en bijkomende kosten) en maximaal € 30.000,00.

Hoe verloopt de aanvraag?

 • Bij de makelaar ondertekent u de koopovereenkomst.
 • U stuurt PDF-bestanden van de getekende koopovereenkomst en een kopie van uw geldige ID bewijs naar het e-mailadres starterslening@scherpenzeel.nl.
 • U geeft aan op welke manier u behoort tot de doelgroep:
  • U woont in Scherpenzeel
  • U verliet Scherpenzeel in verband met studie of school en wilt binnen een jaar na afronding van de opleiding terugkeren. Stuur in dit geval een kopie van uw diploma mee.
  • U werkt in of vanuit Scherpenzeel en heeft minimaal een jaarcontract voor 18 uur per week. Stuur in dit geval een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee.
 • De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet en informeert u daarover. Als u voldoet krijgt u een toewijzingsbrief met een digitale aanvraag voor de SVn starterslening.
 • De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u met alle andere documenten naar SVn. Op basis hiervan bepalen zij of u een starterslening krijgt en hoe hoog de lening is. SVn handelt uw aanvraag verder af.

Zodra wij bovenstaande documenten via de mail ontvangen wordt uw aanvraag beoordeeld. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in het uiterlijke geval kan een toe- of afwijzing maximaal acht weken duren. Eventuele vragen mag u ook sturen naar dit e-mailadres.