Schuldhulpverlening

Home > Inwoners > Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Lukt het u niet om uw schulden af te lossen? Heeft u moeite met rondkomen? U kunt hiervoor de hulp van de gemeente inschakelen.  Een professionele schuldhulpverlener kijkt samen met u naar de oorzaak van uw financiële problemen en maakt afspraken met u en de schuldeisers over het aflossen van uw schulden.

Wat moet u doen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening? Neem dan contact op met de klantmanagers participatie van de afdeling Gemeentewinkel.
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en schulden. Uiteindelijk besluit de gemeente of u de hulp krijgt.

Wat heeft u nodig?

  • Identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en ander gezinsleden
  • Zijn er andere organisaties die u ook helpen met het aflossen of omgaan met uw schulden? Neem dan ook de contactgegevens van deze organisaties mee.

Schuldhulpmaatje

De gemeente werkt samen met schuldhulpmaatjes. De schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die

  1. Een luisterend oor hebben
  2. Structuur aanbrengen
  3. Perspectief geven voor de toekomst
  4. Leren hoe u  met geldzaken kan omgaan
  5. Zorgen samen met u voor het ordenen en op orde houden van uw administratie
  6. Maken duidelijk wat uw inkomsten en uitgaven zijn
  7. Vullen samen met u moeilijke aanvraagformulieren in

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.idhschuldhulp.nl