Verschil asielzoeker, vluchteling en statushouder

Home > Inwoners > Opvang vluchtingen in Scherpenzeel > Verschil asielzoeker, vluchteling en statushouder

Verschil asielzoeker, vluchteling en statushouder

Vluchtelingen die aankomen in Nederland worden eerst in Ter Apel opgevangen en geregistreerd als asielzoeker. Wie (na screening van de IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning. Deze is in ieder geval voor een periode van vijf jaar. Zij hebben daarmee status en dan spreken we van statushouders.

Statushouders

Na vijf jaar wordt opnieuw gekeken of het land van herkomst veilig is. Als het dan nog steeds onveilig is, mogen zij permanent in Nederland blijven. Is het land inmiddels wel veilig, dan moeten ze terug.

Elke gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een aantal statushouders te huisvesten. Dat gebeurt meestal in gewone woningen en in samenwerking met de woningbouwvereniging. Dat gebeurt ook zo in Scherpenzeel. In 2015 heeft onze gemeente op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie 23 statushouders gehuisvest.  Voor 2016 staat Scherpenzeel voor de opgave om rond de 30 statushouders onderdak te bieden.