Opvang vluchtingen in Scherpenzeel

Home > Inwoners > Opvang vluchtingen in Scherpenzeel

Opvang vluchtingen in Scherpenzeel

Elke dag melden zich veel vluchtelingen in Europa, ook in Nederland. Een groot deel van deze mensen komt vanuit het Midden-Oosten en Afrika. Zij zijn op de vlucht voor oorlog en zoeken een veilig heenkomen. Daarom zijn steeds meer gemeenten in Nederland druk bezig met het creëren van opvangplekken voor vluchtelingen, in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook de gemeente Scherpenzeel neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

In Scherpenzeel is op dit moment geen Asielzoekerscentrum (AZC) en geen (crisis)noodopvang. Scherpenzeel stelt wel kennis en menskracht  ter beschikking aan andere gemeenten. Hiertoe werkt Scherpenzeel samen met de gemeente Barneveld en Nijkerk.

Wethouder Henk Vreeswijk: ‘Voor 2016 heeft Scherpenzeel de taak om ongeveer 30 statushouders onderdak te bieden en zo goed mogelijk op te nemen in onze Scherpenzeelse samenleving. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, simpelweg omdat het lastig is met elkaar te communiceren.  Als je hoort welke dramatische ervaringen deze mensen hebben meegemaakt, dan weet ik zeker dat we hen als betrokken Scherpenzelers simpel met het schudden van de hand hier welkom kunnen laten voelen. Een klein gebaar, doet zoveel’.