Verkeersonveilige situatie melden

Home > Inwoners > Verkeersonveilige situatie melden

Verkeersonveilige situatie melden

 • Samenvatting

  U meldt bij de gemeente dat u een sommige verkeerssituatie niet veilig vindt. Geef hierbij de volgende informatie via het contactformulier of telefonisch (033) 277 23 24

  • uw NAW-gegevens
  • precieze locatie
  • reden van uw melding
  • fotomateriaal, als u dat heeft
 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde verkeerssituatie niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • uw NAW-gegevens
  • precieze locatie
  • reden van uw melding
  • eventueel fotomateriaal
 • Extra informatie

  Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

 • Online regelen

  Met het contactformulier of telefonisch (033) 277 23 24 kunt u aan ons een verkeersonveilige situatie laten weten.