Venten

Home > Inwoners > Venten

Venten

 • Samenvatting

  Neemt u contact met ons op als u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wilt verkopen.

 • Wat is het?

  Als u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wilt verkopen dan mag dit alleen als wij dit toestaan. 

 • Hoe werkt het?

  Wij houden ons aan de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente. Voor venten heeft u geen vergunning nodig. In sommige gevallen geldt een verbod om te venten.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag bij de gemeente na of u mag venten en waar en wanneer u dit mag doen. 

  Het verbod om te venten geldt niet voor het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin u gedachten en gevoelens laat zien, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

  Wij kunnen de vrijheid van meningsuiting beperken door een verbod in te stellen. U kunt hiervoor toestemming aanvragen, als dit verbod voor u geldt.