Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Samenvatting

  Wilt u leerlingenvervoer aanvragen?

 • Wat is het?

  Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind naar speciaal onderwijs gaat, maar de school niet vlakbij uw woning ligt, dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.

 • Hoe werkt het?

  Gesprek met ons voor de aanvraag

  • U meldt zich voor een gesprek aan met ons als uw kind voor het eerst naar speciaal (basis) onderwijs gaat en u wilt leerlingenvervoer voor uw kind.
  • Als u zich heeft aangemeld voor een gesprek, bellen wij u om een afspraak te maken. Dat doen wij binnen 2 weken. U heeft dan een gesprek met een medewerker onderwijs.
  • Samen bespreken we:
   - wat de dichtstbijzijnde toegankelijke school is voor uw kind
   - de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te kunnen (leren) reizen
   - welke rol u daarin zelf kan spelen
   - de eventueel mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van leerlingenvervoer.
  • Als uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u na het gesprek een aanvraag indienen. Dat doet u via het aanvraagformulier op de website.
  • Heeft uw kind al leerlingenvervoer? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.
  • Gaat uw kind naar een reguliere basisschool die past bij een bepaalde geloofsovertuiging of identiteit? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.

  We beoordelen aanvragen met de regels van de gemeente Scherpenzeel en de landelijke regelgeving.

  Het formulier aanmelden leerlingenvervoer vindt u bij 'online regelen' 

 • Wat heb ik nodig?

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Met het formulier kunt u leerlingenvervoer aanvragen

  • als het kind al gebruikt maakt van het leerlingenvervoer
   of
  • als een kind naar een reguliere basisschool gaat (op meer dan 6 kilometer afstand)
   of
  • als u al een gesprek heeft gehad met de gemeente over dit vervoer.

 • Hoeveel kost het?

  Wanneer uw verzamelinkomen meer is dan  € 27.450,00  vraagt de gemeente een eigen bijdrage in het vervoer aan ouders van wie de kinderen naar (speciaal) basisonderwijs gaan. De eigen bijdrage voor 2021-2022 is € .......... Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met onze  beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Online regelen

  Logo DigiD

  LET OP!

  Vul het formulier in voor het juiste schooljaar!

 • Handige links