Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Samenvatting

  Wilt u leerlingenvervoer aanvragen?

  Vult u dan het aanvraagformulier in.

 • Wat is het?

  Gaat uw zoon of dochter naar school? Dan zorgt u er in principe zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind naar speciaal onderwijs gaat, maar de school niet vlakbij uw woning ligt, dan heeft u misschien recht op leerlingenvervoer.

 • Hoe werkt het?

  Gesprek met gemeente voor de aanvraag

  • U meldt zich voor een gesprek aan met de gemeente als uw kind voor het eerst naar speciaal (basis) onderwijs gaat en u wilt leerlingenvervoer voor uw kind.
  • Als u zich heeft aangemeld voor een gesprek, bellen wij u om een afspraak te maken. Dat doen wij binnen 2 weken. U heeft dan een gesprek met een medewerker onderwijs.
  • Samen bespreken we:
   - wat de dichtabijzijnde toegankelijke school is voor uw kind
   - de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te kunnen (leren) reizen
   - welke rol u daarin zelf kan spelen
   - de eventueel mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van leerlingenvervoer.
  • Als uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u na het gesprek een aanvraag indienen. Dat doet u via het aanvraagformulier op de website.
  • Heeft uw kind al leerlingenvervoer? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.
  • Gaat uw kind naar een reguliere basisschool die past bij een bepaalde geloofsovertuiging of identiteit? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.

  We beoordelen aanvragen met de regels van de gemeente Scherpenzeel en de landelijke regelgeving.

  Het formulier aanmelden leerlingenvervoer vindt u bij 'online regelen' 

 • Wat heb ik nodig?

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Met dit formulier kunt u leerlingenvervoer aanvragen

  • als het kind al gebruikt maakt van het leerlingenvervoer of
  • als een kind naar een reguliere basisschool gaat (op meer dan 6 kilomter afstand) of
  • als u al een gesprek heeft gehad met de gemeente over dit vervoer.

 • Zie 'hoeveel kost het'

 • Hoeveel kost het?

  Wanneer uw verzamelinkomen meer is dan € 26.100,00 vraagt de gemeente een eigen bijdrage in het vervoer aan ouders van wie de kinderen naar (speciaal) basisonderwijs gaan. De eigen bijdrage is voor 2019/ 2020 is € 420,00. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.

  Het verzamelinkomen is het totale inkomen. Dit is het inkomen van beide ouders. U kunt het (verzamel)inkomen opvragen bij de Belastingdienst (inkomensverklaring).

  Daarnaast geldt voor het basisonderwijs nog een extra bijdrage als de afstand tussen de school en de woning meer dan 20 kilometer is. De hoogte van die bijdrage hangt af van de draagkracht van ouders.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met onze  beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

 • Online regelen

  Logo DigiD

 • Handige links