Leegstand melden

Home > Inwoners > Leegstand melden

Leegstand melden

 • Wat is het?

  Wij houden een lijst bij van gebouwen die leeg staan. Als u eigenaar bent van een woning of ander gebouw dat leeg staat, dan moet u dit melden bij ons.
  Wij gaan met u overleggen of het gebouw gebruikt kan worden. Zij kan dan gebruikers voordragen. Ook kan ze u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

 • Wat moet ik doen?

  Woning

  Als u eigenaar bent van een woning die langer dan 2 maanden leeg staat, dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. De gemeente kan u vertellen voor welke woningen dit geldt.

  Ander gebouw

  Als u eigenaar bent van een kantoor, schoolgebouw of ander gebouw dat langer dan 6 maanden leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente.