Kinderopvang controle

Home > Inwoners > Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

 • Wat is het?

  De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Een inspecteur van de GGD bezoekt elk jaar kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

  Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

 • Hoe werkt het?

  Kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • Hoe is de pedagogische praktijk?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Hoe groot zijn de groepen?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
  • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?

  De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

  Landelijk Register Kinderopvang

  In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

  Registratienummers van peuterspeelzalen staan niet in het Landelijk Register. Voor een peuterspeelzaal kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

  In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u ook de de GGD-rapporten .

 • Wat moet ik doen?

  Inspectierapport GGD opvragen

  Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het rapport van de GGD meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

  Klacht over kinderopvang

  Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie.

  Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u met uw klacht naar de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

 • Aanvullende informatie

  Informatie via Geschillencommissie

  Bij de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u de volgende informatie krijgen:

  • Is een organisatie geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang?
  • Zijn er al eerder uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken?
  • Hoe dient u een klacht in?