Huisvestingsvergunning

Home > Inwoners > Huisvestingsvergunning

Huisvestingsvergunning

 • Wat is het?

  De gemeente wil zorgen voor een eerlijke verdeling van woonruimte. Daarom moet u soms een vergunning aanvragen als u in een goedkope huurwoning gaat wonen. Dit heet een huisvestingsvergunning. Voor een koopwoning is geen huisvestingsvergunning meer nodig.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente stelt aanvullende eisen aan wie voor een huurwoning beneden de huurtoeslaggrens in aanmerking wil komen. U hebt dan een huisvestingsvergunning nodig.

  U komt in aanmerking voor een huisvestingsvergunning als u

  • 18 jaar of ouder bent
  • een binding met de regio heeft
  • beschikt over een verblijfsvergunning
  • een inkomen heeft dat in een redelijke verhouding tot de huurprijs staat.

  Een eventuele inkomenseis wordt bij het woningaanbod vermeld. Een binding kan maatschappelijk of economisch zijn.

  Maatschappelijke binding betekent dat u in de afgelopen tien jaar minimaal 6  jaar onafgebroken in Scherpenzeel of de woningmarktregio woonde. Of dat u vanaf uw geboorte tenminste 16 jaar onafgebroken in een van deze gemeenten hebt gewoond.

  Economische binding heeft u als u als aanvrager hoofdkostwinner van het gezin bent, daarnaast minimaal 50 procent van de week werkzaam bent in Scherpenzeel of de woningmarktregio en een arbeidscontract voor minimaal een jaar hebt.

  De eis van maatschappelijke of economische binding geldt niet voor: ouderen, ernstig invaliden, langdurig werklozen, remigranten, vluchtelingen en mensen die vanwege scheiding dringend woonruimte nodig hebben. Ook voor mensen die van woning ruilen, geldt  geen bindingseis.

  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning staan beschreven in de verordening

 • Wat moet ik doen?

  Woonstede biedt de vrijgekomen huurwoningen in Scherpenzeel te huur aan via www.huiswaarts.nu.  Dat betekent dat iedereen die op zoek is naar een huurwoning zich moet inschrijven via huiswaarts.nu.

  Bij het toewijzen van een woning wordt gekeken of u voldoet aan de in de Huisvestingsverordening 2015 gestelde criteria. Als de woning aan u wordt toegewezen dan is de Huisvestingsvergunning automatisch aan u verleend.

 • Handige links