Hondenbelasting

Home > Inwoners > Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Heeft u één of meer honden, dan moet u hondenbelasting betalen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw hond is aangemeld bij de gemeente.

  Voor de volgende honden betaald u geen belasting:

  • (blinden)geleidehond
  • gehandicaptenhond (Stichting Hulphond Nederland)
  • honden in een asiel
  • puppies, jonger dan 3 maanden

  Let op: U moet wél aangifte doen. U ontvangt dan van ons een schriftelijke vrijstelling.

 • Hoe werkt het?

  Als bij de gemeente bekend is dat u één of meer honden houdt, zal de gemeente u hiervoor een aanslag sturen. In de verordening hondenbelasting is een aantal vrijstellingen opgenomen. Als u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met de medewerkers belastingen van de afdeling Gemeentewinkel.

  Controle hondenbelasting

  De gemeente controleert regelmatig of voor alle honden hondenbelasting wordt betaald. Als u uw honden niet hebt aangemeld, kunt u een boete hiervoor krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Aanmelden en afmelden

  Aanmelden of afmelden van uw hond kan direct via deze website.
   
  Let op
  Voor het afmelden van een hond is bewijs nodig. Bijvoorbeeld een overlijdensverklaring van de dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar. U krijgt dan vermindering van de hondenbelasting voor dat belastingjaar. Als u géén bewijs heeft, dan geldt de datum van binnenkomst van het formulier.

 • Wat heb ik nodig?

  In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).

  (U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

  Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

 • Hoeveel kost het?

 • Online regelen

  Logo DigiD

 • Handige links

  Hondenpoepbeleid
  Verordening hondenbelasting