Discriminatie (anti)

Home > Inwoners > Discriminatie (anti)

Discriminatie (anti)

 • Samenvatting

  Wilt u discriminatie of pesten melden, vult u dan het formulier in van het Meldpunt Discriminatie en Pesten.
 • Wat is het?

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. In de wet staat dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, ongeacht huidskleur, handicap, leerproblemen enzovoort. Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders toch in aanraking komt met discriminatie. Door melding te maken bij het Meldpunt Discriminatie en Pesten (MDP) kunnen wij u helpen om uw zaak op te pakken om te proberen het samen op te lossen of we verwijzen u door als dat nodig is.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente heeft de hulp bij discriminatie ondergebracht bij het Meldpunt Discriminatie en Pesten (MDP). MDP is een onafhankelijke stichting. Inwoners en professionals kunnen er terecht voor advies en voor het melden van incidenten van discriminatie en pesten. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatie, pesten of uitsluiten is belangrijk om te melden. MDP zet zich in voor de aanpak van (weg-)pesten en discriminatie en werkt nauw samen met de politie, Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties.

 • Wat moet ik doen?

  Het melden van discriminatie of pesten kan:

  • Via het online klachtenformulier
  • Telefonisch: (026) 377 23 33 (maandag t/m donderdag van 9:00 -17:00 uur);
  • Via WhatsApp of SMS : 06 38 33 58 08

  De medewerker van MDP ondersteunt, adviseert en registreert uw klacht. Met de door u ingevulde gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan.
   

 • Online regelen

  Door middel van het klachtenformulier kunt u een discriminatieklacht indienen of melden (ook anoniem) bij Art.1 Gelderland-Midden.

  Met de door u ingevulde gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan.

   

   

 • Handige links