Bouw en verbouwing, welstand

Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Samenvatting

  Voor de controle voor uw bouw of verbouwing, neemt u contact op met Omgevingsdienst De Vallei.

  Postbus 9024, 6710 HM  Ede

  T: 088 116 99 00

  E: info@oddevallei.nl

 • Wat is het?

  Als u gaat bouwen met een omgevingsvergunning dan wordt uw bouwplan voor een welstandsadvies ook voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap. Deze commissie toetst uw bouwplan bijvoorbeeld op de karakteristieken van het huidige gebouw, de inpassing in de openbare ruimte en de maat en schaal van het bouwplan.

  De eisen kunt u bekijken in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

  Als u een monument wilt bouwen of verbouwen dan wordt uw plan ook getoetst door de monumentencommissie.

 • Hoe werkt het?

  Deze criteria waarop de gemeente uw bouwplan toetst, vindt u in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van Scherpenzeel.

 • Wat moet ik doen?

  Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

  U hebt ook de mogelijkheid om op onze website, via de volgende link, een vooroverlegplan/principeverzoek in te dienen. 

 • Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.
 • Zie 'hoeveel kost het'

  Linkje 

 • Online regelen

 • Formulieren en documenten