Bouw en verbouwing, welstand

Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Samenvatting

  Voor de controle voor uw bouw of verbouwing, neemt u contact op met de Omgevingsdienst De Vallei.

  Postbus 9024, 6710 HM  Ede

  T: 088 116 99 00

  E: info@oddevallei.nl

 • Wat is het?

  Als u gaat bouwen met een omgevingsvergunning dan wordt uw bouwplan voor een welstandsadvies ook voorgelegd de commissie ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap. Deze commissie toetst uw bouwplan op bijvoorbeeld op de karakteristieken van het huidige gebouw, de inpassing in de openbare ruimte en de maat en schaal van het bouwplan.

  De eisen kunt u bekijken in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

  Als u een monument wilt bouwen of verbouwen dan wordt uw plan ook getoetst door de monumentencommissie.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige situatie
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
  • samenhang in het bouwwerk

  Deze criteria waarop de gemeente uw bouwplan toetst, vindt u in de Welstandsnota van Scherpenzeel.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Vraag een vooroverleg bouwen aan

  Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg bouwen aan bij het Omgevingsloket online. In het Omgevingsloket online wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. Op verzoek wordt hier ook het voorlopig oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

 • Wat heb ik nodig?

  • tekeningen van de gewenste bebouwing
  • details over het uiterlijk van de bebouwing
  • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
  • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

  Alles in 3-voud indienen.

 • Hoeveel kost het?

 • Online regelen

 • Formulieren en documenten