Bouw en verbouwing, controle

Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, controle

Bouw en verbouwing, controle

 • Wat is het?

  Voor bouwen en verbouwen gelden regels. De gemeente houdt hier toezicht op.

  Regels voor bouwprojecten

  Bouwers en verbouwers moeten:

  • bouwen volgens de omgevingsvergunning
  • bouwen volgens bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit 2012
  • werken binnen normale werktijden
  • veilig werken
  • afval opruimen

  De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt zonder vergunning en volgens bouwtechnische regels. Ook controleert de gemeente op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval.

  Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Rechten toezichthouders

  Om goed te kunnen controleren mogen toezichthouders van de gemeente:

  • gebouwen betreden zonder toestemming*
  • informatie opvragen
  • zakelijke gegevens en documenten inzien en kopiëren
  • zaken onderzoeken (bijvoorbeeld monsters nemen, verpakkingen openen en spullen meenemen)

  * Dit geldt niet voor een woning zonder toestemming van de bewoner.
   
  Als u bouwt in strijd met de regels, kunnen toezichthouders de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw afsluiten. Als u denkt dat een bouwproject niet volgens de regels verloopt, kunt u dit bij de gemeente melden.
   

 • Wat moet ik doen?

  Geef het door aan de gemeente als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt.

 • Handige links