Bouw en verbouwing, controle

Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, controle

Bouw en verbouwing, controle

 • Samenvatting

  Voor de controle voor uw bouw of verbouwing, neemt u contact op met de Omgevingsdienst De Vallei.

  Postbus 9024, 6710 HM  Ede

  T: 088 116 99 00

  E: info@oddevallei.nl

 • Wat is het?

  Voor bouwen en verbouwen gelden regels. Wij houden hier toezicht op.

  Regels voor bouwprojecten

  Bouwers en verbouwers moeten:

  • bouwen volgens de omgevingsvergunning
  • bouwen volgens bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit
  • werken binnen normale werktijden
  • veilig werken
  • afval opruimen

  Wij controleren of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt zonder vergunning en volgens bouwtechnische regels. Ook controleren wij op veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval.
  Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit bij ons melden.
   

 • Hoe werkt het?

  Rechten toezichthouders

  Om goed te kunnen controleren mogen toezichthouders van de gemeente:

  • gebouwen betreden zonder toestemming*
  • informatie opvragen o zakelijke gegevens en documenten inzien en kopiëren
  • zaken onderzoeken (bijvoorbeeld monsters nemen, verpakkingen openen en spullen meenemen)

  * Dit geldt niet voor een woning zonder toestemming van de bewoner.

  Als u bouwt in strijd met de regels, kunnen toezichthouders de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw afsluiten. Als u denkt dat een bouwproject niet volgens de regels verloopt, kunt u dit bij de gemeente melden.

  De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming; 
  • informatie opvragen;
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

  De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

  Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

 • Wat moet ik doen?

  Geef het door aan de gemeente als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat.

 • Handige links