Boom kappen

Home > Inwoners > Boom kappen

Boom kappen

 • Samenvatting

  Staat de boom die u wilt kappen op de groene kaart, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Wat is het?

  Veel particuliere bomen in de gemeente Scherpenzeel zijn per 1 oktober 2016 niet meer beschermd met een vergunning tegen kappen of drastisch snoeien. De bescherming is gereduceerd tot een klein aantal waardevolle bomen. Voor de zekerheid kunt u altijd kijken via het omgevingsloket.nl of contact opnemen met de gemeente.

  Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt voor de omgeving. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

  Aanvullende voorwaarden

  De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten. Valt de boom onder werking van de Boswet, dan moet u het kappen melden bij de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken.

  Weigeringsgronden

  De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • de natuurwaarde van de boom
  • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
  • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
  • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

  Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

  • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

  • het behoud van natuur
  • cultuurgeschiedenis
  • het landschap
  • stads- of dorpsbeeld
 • Wat moet ik doen?

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

  Heb ik een vergunning nodig?

  Om te zien of u een vergunning nodig heeft. Kunt u deze beschermde bomen kaart raadplegen.

  Staat uw boom niet op de kaart, dan heeft u geen vergunning nodig.

 • Hoeveel kost het?

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.