Boom kappen

Home > Inwoners > Boom kappen

Boom kappen

 • Samenvatting

  Staat de boom die u wilt kappen op de groene kaart, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Wat is het?

  Veel particuliere bomen in de gemeente Scherpenzeel zijn per 1 oktober 2016 niet meer beschermd met een vergunning tegen kappen of drastisch snoeien. De bescherming is gereduceerd tot een klein aantal waardevolle bomen. Voor de zekerheid kunt u altijd kijken via het omgevingsloket.nl of contact opnemen met de gemeente.

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

  Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

 • Hoe werkt het?

  Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt voor de omgeving. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

  Aanvullende voorwaarden

  De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten. Valt de boom onder werking van de Boswet, dan moet u het kappen melden bij de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken.

  Weigeringsgronden

  De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • de natuurwaarde van de boom
  • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom
  • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon
  • de waarde voor de leefbaarheid van de boom

  Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

  De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

  • het belang van natuur
  • de boom heeft cultuurhistorische waarde
  • de boom heeft landschappelijke waarde
  • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
  • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
  • de boom is beeldbepalend
 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning voor het kappen aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het/de soort boom/bomen
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
  • waarom u de boom wilt kappen

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

  Heb ik een vergunning nodig?

  Om te zien of u een vergunning nodig heeft. Kunt u deze beschermde bomen kaart raadplegen.

  Staat uw boom niet op de kaart, dan heeft u geen vergunning nodig.

 • Hoeveel kost het?

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

  De Boswet geldt alleen in de bebouwde kom. Na ontvangst van de vergunning moet u 6 weken wachten voordat u mag gaan kappen i.v.m. eventuele bezwaren.

 • Aanvullende informatie

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.