Bezwaar maken

Home > Inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat moet ik doen?

  Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening
  • een kopie van het besluit.

  U stuurt uw bezwaarschrift, gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, naar:
  Gemeente Scherpenzeel
  Postbus 100
  3925 ZJ Scherpenzeel
   

 • Hoe lang duurt het?

  U kunt een bezwaarschrift indienen tot 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Over het vervolg van de procedure krijgt u dan bericht.
   
  Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan.

  Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.

 • Handige links

  Rechtspraak