Asbest verwijderen

Home > Inwoners > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

 • Samenvatting

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online.
  Hiervoor gebruikt u uw DigiD en bedrijven hun eHerkenning.
 • Wat is het?

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Wat moet ik doen?

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • Het asbest zit in:
   • geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), of
   • vloertegels, of
   • niet-gelijmde vloerbedekking met asbest
  • Het gaat om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf.
  • U wilt minder dan 35m² asbest verwijderen.

  Na de sloopmelding

  De Omgevingsdienst De Vallei  stuurt u namens de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de Omgevingsdienst De Vallei dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
  • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  Meer informatie en een stappenplan voor het verwijderen van asbestdaken vindt u in dit online magazine 

  Asbest dat u als particulier zelf mag verwijderen, kunt u tegen betaling inleveren op de milieustraat. Neem de ontvangstbevestiging van de correct ingevulde sloopmelding mee.

 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
  • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Hoeveel kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade betaalt u aan ons een drempelbedrag van 300,00 euro. Dit bedrag ontvangt  u terug als op uw verzoek (gedeeltelijk) positief wordt beslist.

 • Hoe lang duurt het?

  U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

  Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

 • Extra informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

 • Online regelen

 • Handige links