Asbest verwijderen

Home > Inwoners > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Wat moet ik doen?

  (Kleine hoeveelheid) asbest verwijderen als particulier

  U mag asbest verwijderen als particulier in uw eigen woning, tuin en berging wanneer:

  • het bestaat uit geschroefde (golf)platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn
  • de oppervlakte van het asbest maximaal 35 vierkante meter is
  • het niet -gelijmde asbest bevattende vloerbedekking is
  • het asbest bevattende vloertegels zijn
  • het geen dakleien zijn
  • Losse bloembakken

  De regels voor het zelf verwijderen van asbest kunt u nalezen in artikel 7 van het Asbestverwijderingsbesluit.

  Inleveren van asbest

  Meer informatie hoe het asbest moet worden verpakt en met welk materiaal is bekend bij de Milieustraat (033) 277 18 80

  Alle overige asbestverwijderingen

  Voor alle overige asbestverwijderingen dient er een sloopmelding te worden ingediend via de website van het omgevingsloket online. Een asbestinventarisatierapport is een onderdeel van deze sloopmelding. Deze sloopmelding dient in ieder geval worden ingediend wanneer:

  • er meer dan 35m² aan asbest verwijderd word en/of
  • er bedrijfsmatig (dus door derden) asbest verwijderd wordt en/of
  • bij verwijdering van sterk verweerde en/of mos-begroeide platen en/of
  • bij asbesthoudende materiaal waarbij de asbestvezels niet hechtgebonden zijn en/of
  • bij verwijdering van asbesthoudende rioleringsbuizen en/of rookgasafvoerbuizen

  Als u twijfelt of vragen heeft over de melding, neem dan contact op met de gemeente.

  Sloopmelding doen

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u begint met asbest verwijderen, meldt u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente.

  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

 • Wat heb ik nodig?

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Aanvullende informatie

  Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

  Gaat u een dak verwijderen waar asbest in zit? Dan kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

 • Online regelen

 • Handige links