Afvalstoffenheffing

Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing.
 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Hoeveel kost het?

 • Extra informatie

  Verhuizing

  • Als u binnen de gemeente Scherpenzeel verhuist, dan ontvangt u géén nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing.
  • Als u in de loop van het jaar in Scherpenzeel komt wonen, ontvangt u een aanslag van het basistarief over de nog komende kalendermaanden. Daarnaast betaalt u per kwartaal het aantal aanbiedingen van het restafval.
  • Als u naar een andere gemeente verhuist, krijgt u een deel van het basistarief van de betaalde afvalstoffenheffing terug.