Erfgoedregister monumenten

Home > Inwoners > Monumenten > Erfgoedregister monumenten

Erfgoedregister monumenten

De gemeente moet een erfgoedregister bijhouden. Dit is het cultureel erfgoed. Ons erfgoedregister bestaat uit de monumentenlijst en de daarbij behorende (redengevende) omschrijvingen.
In de gemeente Scherpenzeel zijn 11 rijksmonumenten en 47 gemeentelijke monumenten.

Hieronder vindt u de volledige monumentenlijst, inclusief de (redengevende) beschrijvingen.