Mogelijkheden kinderopvang

Home > Inwoners > Mogelijkheden kinderopvang

Mogelijkheden kinderopvang

In Scherpenzeel zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderopvang in de leeftijd van 6 weken tot 12 jaar (groep 8 basisschool).

Kinderdagopvang (KDO)

Op een kinderdagverblijf worden kinderen van 6 weken tot 4 jaar opgevangen. De peuteropvang is een onderdeel van de kinderdagopvang.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen terecht bij de buitenschoolse opvang: voor of na schooltijd, tijdens schoolvakanties, enzovoort.

Gastouderopvang (GOB)

Ouders kunnen ook kiezen voor gastouderopvang. Uw kind wordt dan opgevangen in een gastgezin. Bemiddeling vindt plaats via een gastouderbureau (GOB).

Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag 

Kijk ook bij

KDO/BSO

www.loge-in-huis.nl
www.happykids.info

Peuteropvang

www.minisoos.nl

GOB

www.dolfijnkinderopvang.nl/