Geluidshinder

Home > Inwoners > Milieuklachten > Geluidshinder

Geluidshinder

Geluidshinder

  • door buren of evenementen? Bel politie 0800 - 88 44 of in noodgevallen 112
  • door bedrijven of evenementen? Bel Omgevingsdienst,  Provincie of politie.

Als inwoners overlast ervaren van bedrijven of evenementen kunnen zij hiervoor de Omgevingsdienst bellen. Buiten of tijdens kantooruren kan ook de politie worden gebeld, maar ook het Milieuklachten - en Informatiecentrum van de Provincie. Dit loket is 24 uur 7 dagen per week bereikbaar. het MIKC hoort de klacht aan en zet deze door naar de betreffende Omgevingsdienst. Bij urgente gevallen, kunnen zij ook de piketregeling aanspreken.

Verder kan overlast ook gemeld worden via de website van de Provincie. Klachten worden dan ook doorgezet naar de Omgevingsdienst.