Melding wegen/stoep, straatverlichting of groen

Home > Inwoners > Melding wegen/stoep, straatverlichting of groen

Melding wegen/stoep, straatverlichting of groen

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is hier iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld of verbeterd.

Wat kunt u melden?

Onder meldingen openbare ruimte vallen bijvoorbeeld:

  • wegen, fietspaden en stoep (losse stoeptegels, gat in asfalt, te hoge verkeersdrempel, omvergereden verkeerspaaltje)
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen)
  • reiniging (zwerfvuil, niet opgehaald afval)
  • kapotte speeltoestellen
  • kapotte straatverlichting
  • riolering

Hoe kunt u een melding doorgeven?