Melding openbare ruimte

Home > Inwoners > Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is hier iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld of verbeterd.

Wat kunt u melden?

Onder meldingen openbare ruimte vallen bijvoorbeeld:

  • wegen, fietspaden en trottoirs (losse stoeptegels, gat in asfalt, te hoge verkeersdrempel, omvergereden verkeerspaaltje)
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen)
  • reiniging (zwerfvuil, niet opgehaald afval)
  • beschadigde speeltoestellen
  • defecte straatverlichting
  • riolering

Hoe kunt u een melding doorgeven?