Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Home > Inwoners > Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het is belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in onze maatschappij. Soms is hierbij wat hulp nodig van vrienden, familie of buren. Als dit niet lukt biedt de gemeente hulp.

Wat is maatschappelijke ondersteuning?

Bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gaat het erom zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren in de eigen omgeving. Hierbij staat de zelfredzaamheid centraal. Als u een beperking, handicap of chronisch psychisch een probleem heeft, kunt u met hulpvragen of problemen bij de gemeente terecht. Wij helpen u graag een oplossing te vinden zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven.

Gezamenlijk proces

De gemeente gaat met u in gesprek en gaat samen met u zoeken naar een passende oplossing. Hierbij wordt als eerste gekeken wat uw eigen mogelijkheden zijn, wat kunt u zelf doen en heeft u mensen in de omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Is het misschien mogelijk dat u zelf iets kunt doen voor iemand in uw omgeving?
Als binnen uw eigen omgeving geen oplossing is voor het probleem word breder gekeken, bijvoorbeeld naar instanties, collectieve voorzieningen of een voorziening op maat.

Eigen bijdrage

In Scherpenzeel wordt voor de meeste Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt verrekend met de eigen bijdrage die wordt geheven voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten).

Vragen?

U kunt contact opnemen met de Gemeentewinkel:
 

  • per telefoon: van maaandag t/m donderdag 09.00-12.30 en vrijdag 08.30-12.30 uur op het volgende nummer (033) 277 23 24.
  • per e-mail: contactformulier
  • voor een persoonlijk gesprek: van maandag t/m vrijdag kunt u van 9.00 uur t/m 12.30 uur terecht met uw vragen bij het spreekuur in het eerstelijnscentrum het Foort, Vijverlaan 4 in Scherpenzeel.

Kijk ook bij