Inzameling plastic- metaal (blik) drankkartons (folder)

Home > Inwoners > Inzameling plastic - metaal (blik) en -drankkartons > Inzameling plastic- metaal (blik) drankkartons (folder)

Inzameling plastic- metaal (blik) drankkartons (folder)

Plastic ophalen in de even weken

De inzamelzak voor Plastic- Metaal (blik) en Drankkartons (PMD) wordt in 2017 op de donderdag in de even weken opgehaald. Dit is de week dat ook het GFT afval in de wijken wordt opgehaald.

Afbeelding vuilniszak voor inzameling van plastic, metaal en kartonnen drankdozen