Inschrijving in Nederland

Home > Inwoners > Inschrijving in Nederland

Inschrijving in Nederland

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (weer) in Nederland komt wonen. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
Bij uw (eerste) inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte en/of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heeft legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

Hoe werkt het?

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u hebt de Nederlandse nationaliteit
  • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning
  • u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

Wat heeft u nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situatie hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres

U verhuist vanuit Aruba, Curacao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving

Online regelen