Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2021

Home > Inwoners > Hoeveel kost het? > Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2021

Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2021

Tarief afvalstoffenheffing

Omschrijving Tarief per jaar
Per perceel per belastingjaar € 195,00
1 extra REST afvalcontainer € 113,45
iedere extra GFT afvalcontainter (groen) €   56,70
1 PAPIER afvalcontainer €   46,45
Omwisselen of extra afvalcontainer      éénmalig      €   45,65
per aanbieding 240 l. REST afvalcontainer €     6,05
per aanbieding 140 l. REST afvalcontainer €     3,65
per aanbieding ondergrondse container max. 60 L zak €     1,00
Grof huisvuil op laten halen €   16,55
Containerpas/afvalpas bij verlies en/of diefstal €  15,25