Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2020

Home > Inwoners > Hoeveel kost het? > Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2020

Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2020

Tarief afvalstoffenheffing

Omschrijving Tarief per jaar
Per perceel per belastingjaar € 167,31
1 extra REST afvalcontainer € 111,55
iedere extra GFT afvalcontainter (groen) €   55,75
1 PAPIER afvalcontainer €   45,65
Omwisselen of extra afvalcontainer      éénmalig      €   45,65
per aanbieding 240 l. REST afvalcontainer €     5,05
per aanbieding 140 l. REST afvalcontainer €     3,05
per aanbieding ondergrondse container max. 60 L zak €     0,85
Grof huisvuil op laten halen €   16,25
Containerpas/afvalpas bij verlies en/of diefstal €  15,00