Hoeveel kost het?

Home > Inwoners > Hoeveel kost het?

Hoeveel kost het?

 • Afschrift burgerlijke stand 2021

  onderwerp

    bedrag
  afschrift of uittreksel Burgerlijke stand      € 14,00

 • Begraafkosten 2021

  Kostentabel, die hoort bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2020".

  Hoofdstuk 1 Begraven

  Begraven en bijzetten van urnen en verstrooien van as en voor het begraven van een overledene in een particulier graf

  Begraven en bijzetten van urnen en verstrooien van as van een overledenen in een particulier graf bedrag
  van een persoon van 12 jaar en ouder    €1.525
  van een persoon van 1 tot 12 jaar             €    765
  kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen  €   380
  begraven van een overledene in een algemeen graf voor een periode van 10 jaar, met gebruiksrecht   €1.525
  begraven of bijzetten van een asbus in een urnengraf of urnennis of urnenplaats
  met familie of vrienden van de overledene         € 155
  zonder familie of vrienden van de overledene     €   75
  verstrooien van as    
  met familie of vrienden van de overledene         € 155
  zonder familie of vrienden van de overledene    €   75
   Toeslag begraven of bijzetten van asbussen of verstrooien van as  op buitengewone uren (zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur)  € 5010
  Toeslag begraven of bijzetten of verstrooien op bijzondere tijden (werkdagen na 16.00 uur, zaterdag na 14.00 uur en zon- en feestdagen) na toestemming van de burgemeester     € 1.015

  Hoofdstuk 2 Grafrecht

  Grafrecht

  bedrag
  Het recht tot begraven en het begraven van 2 overledenen in een persoonlijk graf voor personen van 12 jaar en ouder
  voor een periode van 10 jaar    € 1.015
  voor een periode van 20 jaar     € 1.525
  voor een periode van 30 jaar     € 2.035
  voor een periode van 40 jaar      € 2.540
  voor een periode van 50 jaar   € 3.050
  korting kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar 50%
  korting kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen 75%

  Verlengen grafrecht bedrag
  Het verlengen van het grafrecht van 2 overleden in een persoonlijk graf voor 2 personen van 12 jaar en ouder
  voor een periode van 10 jaar   € 1.015
  voor een periode van 15 jaar   € 1.270
  voor een periode van 20 jaar   € 1.525
  korting kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar 50%
  korting kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen 75%

  Het geven en verlengen van het grafrecht van 2 asbussen in een urnengraf of de plaatsing van 2 asbussen in een nis of urnengedenkplaats of het oprichten van een persoonlijke gedenkplaats bedrag
  voor een periode van 5 jaar   € 255
  voor een periode van 10 jaar   € 405
  voor een periode van 15 jaar   € 610
  voor een periode van 20 jaar  € 815
  voor een periode van 30 jaar € 1.220
  voor een periode van 40 jaar € 1.625

  Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen in urnenkelders en urnenmuur en as-verstrooiing

  Asbussen en urnen bedrag
  Bijzetten in een urnennis of urnenkelder of as-verstrooiing
  met familie of vrienden van de overledene  € 155
  zonder familie of vrienden van de overledene  € 75

  Hoofdstuk 4 Grafkelders

  Grafkelders bedrag
  Een melding voor het plaatsen van een grafkelder binnen afgesproken maten  € 0
  Een vergunning voor het plaatsen van een grafkelder buiten de afgesrpoken maten, bedoeld in artikel 18 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Scherpenzeel 2020 € 710
  De aankoop van een tweepersoonsgrafkelder op begraafplaats Lambalgen € 3.050

  Hoofdstuk 5 Grafbedekking

  Grafbedekking bedrag
  Een melding voor het plaatsen van een monument binnen de afgesproken maten
  Een vergunning van het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking, buiten de afgesproken maten
  bedoeld in artikel 22 van de Beheers-verordening begraafplaatsen Scherpenzeel 2020
  € 710

  Hoofdstuk 6 Overschrijven van grafrechten

  Grafrechten bedrag
  Overschrijven grafrechten € 35

  Hoofdstuk 7 Opgraven

  Opgraven bedrag
  Het opgraven van een stoffelijk overschot € 1.525
  Het na opgraven weer begraven in een ander graf € 1.525
  Het opgraven of verwijderen van een asbus €    155
  Het na opgraven van een asbus weer bijzetten in een ander graf €    155

  Hoofdstuk 8 Andere kosten

  Andere kosten bedrag
  Het luiden van de klok betaalt u per kwartier €   80
  Plaatsen gedenkplaatje op een algemeen herdenkingmonument voor een periode van 20 jaar € 125
 • Bestemmingsplan planschade aanvraagkosten 2021

  De aanvraag kost € 300,00. Als over deze aanvraag (gedeeltelijk) positief wordt beslist, dan wordt dit bedrag teruggestort. We nemen de aanvraag in behandeling zodra wij het bedrag van u hebben ontvangen.

 • Bewijs van Nederlandschap 2021

    bedrag
  Bewijs van Nederlandschap      € 8,25
 • Blauwe zone parkeerkosten 2021

  Toestemming om te parkeren in de blauwe zone
  voor wie bedragen welk verzoek
  bewoner €     84,75 1e aanvraag verzoek om ontheffing
  €     49,70 herhalingsverzoek voor nieuw jaar
  bedrijf €   265,00 1e aanvraag verzoek om ontheffing
  €  159,95 herhalingsverzoek voor nieuw jaar
  €    17,15 voor 1 dag

 • Bomen kappen 2021

  Hoeveel kost het kappen van bomen?
  Vergunning Bedrag
  Bomen kappen € 69,70

 • Drank- en horecavergunning 2021

  Drank- en horecavergunning bedrag
  In behandeling nemen

  € 63,15

  vergunning € 126,25

 • Evenement vergunningskosten 2021

  Vergunning Bedrag
  Evenementvergunning € 108,10
  vergunning snuffelmarkt €  44,95

 • Gehandicaptenparkeerkaart 2021

   bedrag
  Gehandicaptenparkeerkaart 

    € 30,00

 • Gehandicaptenparkeerplaats 2021

  naam bedrag
  Gehandicaptenparkeerplaats

  € 89,95

 • Handtekening legalisatie 2021

  bedrag
  Handtekening legalisatie

      € 13,80

 • Hondenbelasting tarieven 2021

  Omschrijving tarief
  1 hond €   70,20
  elke volgende hond € 117,74
  Kenneltarief € 541,40

  Wij proberen het aantal honden in Scherpenzeel te beperken. Daarom betaalt u voor meerdere honden in verhouding meer dan voor een 1e hond.

 • Identiteitskaart aanschafkosten 2021

  Identiteitskaart bedragen
  Nederlandse identiteitskaart ouder dan 18 jaar € 64,00
  Nederlandse identiteitskaart voor kinderen jonger dan 18 jaar € 32,90

  Spoedprocedure van een nieuw reisdocument

  € 50,90

 • Kosten afvalcontainer + ophalen huishoudelijk afval 2021

  Tarief afvalstoffenheffing

  Omschrijving Tarief per jaar
  Per perceel per belastingjaar € 195,00
  1 extra REST afvalcontainer € 113,45
  iedere extra GFT afvalcontainter (groen) €   56,70
  1 PAPIER afvalcontainer €   46,45
  Omwisselen of extra afvalcontainer      éénmalig      €   45,65
  per aanbieding 240 l. REST afvalcontainer €     6,05
  per aanbieding 140 l. REST afvalcontainer €     3,65
  per aanbieding ondergrondse container max. 60 L zak €     1,00
  Grof huisvuil op laten halen €   16,55
  Containerpas/afvalpas bij verlies en/of diefstal €  15,25
 • Kosten Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) 2021

    bedrag
  Attestatie de vita    € 14,00

 • Kosten bij bezwaar maken 2021

  Griffierecht: voor het behandelen van beroepszaken betaalt u griffierecht. Het bedrag voor het griffierecht verandert ieder jaar. Voor informatie over de hoogte van het griffierecht kunt u terecht bij www.rechtspraak.nl/Procedures

 • Kosten marktplaats 2021

  bedrag

  Vergunning eenmalig per dag

   € 2,35 per strekkende meter per dag
  Vergunning iedere week per jaar € 111,80 per strekkende meter per jaar

  Als u geen verkoopwagen heeft, dan betaalt u voor een kraam die de marktkramen exploitant voor u regelt. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de marktplaats exploitant.

 • Kosten omgevingsvergunning 2021

  Kosten omgevingsvergunning 

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit van de Wabo, dan is het minimum tarief:   € 168,65

  Als de bouwkosten minder dan € 200.000 zijn, dan is het tarief 3,5 % van de bouwkosten (met een minimum van € 168,65)

  Als de bouwkosten € 200.000 of meer zijn, maar minder dan € 500.000, dan is het tarief € 7.000,00, en erbij optellen 3,25 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 200.000 zijn

  Als de bouwkosten meer dan € 500.000 zijn, is het tarief: € 16.750,00, vermeerderd met 3,00 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 500.000 zijn.
  Als de bouwkosten meer dan € 1.000.000 zijn, is het tarief: € 31.750,00, vermeerderd met 2,75 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 1.000.000 zijn.
  Als de bouwkosten meer dan € 2.000.000 zijn, is het tarief: € 59.250,00, vermeerderd met 2,5 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 2.000.000 zijn.
  Als de bouwkosten meer dan € 5.000.000 zijn, is het tarief: € 134.250,00 vermeerderd met 2,25 % van het bedrag waarmee de bouwkosten boven € 5.000.000 zijn.

  Extra kosten

  Naast bovenstaande bedragen worden ook kosten berekend voor bijvoorbeeld

  • het welstandsadvies
  • vrijstellingsprocedures

  U kunt het beste contact met ons opnemen (033) 277 23 24 afdeling Ruimte & Groen, als u de juiste bedragen wilt weten.

  Verordening en regels

  Voor meer informatie bekijkt u dan de legesverordening

 • Kosten ophalen grof huisvuil 2021

  Voor het laten ophalen van grof huisvuil moet u een bon te kopen op het gemeentehuis bij de afdeling burgerzaken. Er wordt maxmaal 1 m3 grofhuisvuil per bon opgehaald.

  omschrijving prijs
  Grof vuil op laten halen € 16,55
  Wit- en bruingoed € 16,55

 • Kosten urgentieverklaring woonruimte 2021

  Aanvraag Bedrag
  Urgentieverklaring woonruimte € 50,00

 • OZB tarieven 2021

  Het tarief van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dat percentage. Dit wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.
  De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

  Tarieven Percentage van WOZ-waarde
  Eigendom woning 0,1083%
  Eigendom niet-woning 0,2058%
  Gebruik niet-woning 0,1580%

 • Paspoort aanschafkosten 2021

  Paspoorten bedrag
  Nationaal paspoort ouder dan 18 jaar € 74,75
  Nationaal paspoort jonger dan 18 jaar € 56,55
  Zakenpaspoort € 74,75
  Spoedprocedure van een nieuw reisdocument € 50,90
  2e paspoort € 74,75

 • Principe-verzoek 2021

    bedrag
  Principe-verzoek      €    412,55
  Principe-verzoek extern advies nodig      € 1.271,25
 • Rijbewijs kosten 2021

  Rijbewijs bedragen
  Rijbewijs  € 41,00
  Rijbewijs, Gezondheidsverklaring € 39,30
  Rijbewijs, extra kosten bij spoedaanvraag € 34,10

 • Rioolaansluitvergunning aanvraagkosten 2021

  De kosten zijn € 397,00 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. De werkelijk gemaakte kosten voor het aanleggen van de riolering worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

 • Rioolheffing 2021

  Gebruikes van woningen Bedragen
  voor de eerste 500 m3 afgevoerd afvalwater € 256,78
  voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3

  €  61,53

    

  Gebruikers van niet-woningen Bedragen
  voor de eerste 500 m3 afgevoerd afvalwater € 256,78
  voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3 €   61,53

  bedrag
  percelen  € 54,50

  Het tarief voor percelen 

 • Rioolverstopping 2020

  Bij het afgraven en openen van het erfscheidingsputje is het ALTIJD duidelijk waar de verstopping zit en wat u daarna moet gaan doen om de verstopping te (laten) weghalen.

  Bent u bewoner/eigenaar en heeft u voor een verstopping in de riolering van de gemeente gezorgd, dan zijn de gemaakte kosten voor u. De kosten voor de werkzaamheden van onze buitendienst zijn € 43,13  per persoon per uur.

  Met het afgraven en openen van het erfscheidingsputje is het ALTIJD duidelijk waar de verstopping zit en voor wie de kosten van de ontstopping zijn.

  Laat u uw riool vanaf uw toiletpot doorspuiten, dan zijn de kosten ALTIJD voor u. Het is dan niet meer te achterhalen waar de verstopping zat.

 • Standplaatskosten 2021

  bedragen
  In behandeling nemen van de aanvraag €    89,00
  Een standplaats van 6 x 6 meter voor de hele dag per week €  679,60
  Een standplaats van 7 x 6 meter voor de hele dag per week €  793,55

  U vindt deze en meer  informatie over kosten hier terug. 

 • Starterslening 2021

  • De afsluitkosten zijn € 750,-. Deze kosten worden door de SVn ingehouden op de hoofdsom van de Starterslening.
  • Borgtochtprovisie NHG is 0,9% over de hoofdsom. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Starterslening.
  • Voor de Starterslening betaalt u voor de eerste 3 jaar geen maandlasten.
  • Als u na 3 jaar uw Starterslening nog steeds niet kan aflossen, dan doen ze een hertoets. De kosten hiervoor zijn € 155,-.
  • De rente-prijzen van dit moment
  • Andere kosten zoals bijvoorbeeld voor financieel advies, taxatie en notaris betaalt u zelf.
    
 • Toeristenbelasting 2021

    bedrag
  Toeristenbelasting      € 1,25 per nacht

 • Trouw- / geregistreerd partnerschapskosten 2021

  Huwelijk / geregistreerd partnerschap bedragen
  maandagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur gratis
  maandag t/m vrijdagmiddag € 596,65
  zaterdag € 644,65

  Huwelijksrecht op bijzondere locatie

  bedragen
  maandag t/m vrijdag € 253,15

  zaterdag

  € 301,10

 • Uittreksel persoonsgegevens 2021

  Uittreksel bedrag
  Uittreksel persoonsgegevens

  € 8,25

 • Verklaring omtrent het gedrag 2021

  product bedrag
  Verklaring omtrent gedrag

     € 41,35

 • Vuur stoken vergunning 2021

  bedrag
  vergunning voor vuur stoken €  89,95