Gemeentewapen- en vlag

Home > Inwoners > Historie Scherpenzeel > Gemeentewapen- en vlag

Gemeentewapen- en vlag

Het gemeentewapen

 Het gemeentewapen van Scherpenzeel stamt uit de riddertijd. In de dertiende eeuw konden jonge mannen van adel ridder worden. Dan moesten zij wel eerst laten zien dat zij handig met hun wapens -toen nog speer en lans- overweg konden. Hiervoor werden steekspelen georganiseerd, waar met gesloten vizier gevochten werd. Op deze spelen gebruikten de ridders een schild om zich te verdedigen tegen hun aanvallers. Die schilden waren meestal voorzien van het wapen van het riddergeslacht. Zo was toch de identiteit van de ridder vast te stellen, ondanks zijn gesloten vizier. In de zestiende eeuw kwamen in de Gelderse Vallei en omgeving veel wapens voor waarop lelies afgebeeld waren. De Heren van Scherpenzeel (veelal ridders) voerden ook lelies in hun wapen. Vandaar dat op 3 juli 1950 werd "goedgevonden en verstaan": de gemeente Scherpenzeel, provincie Gelderland, te bevestigen in het gebruik van het tevoren gevoerde wapen, waarvan de beschrijving luidt als volgt: in azuur zes zilveren lelieën, geplaatst 3:2:1. Het schild bedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Het gemeentewapen is tegenwoordig het herkenningsteken van de gemeente en komt terug in onder andere de huisstijl van de gemeente.

 


 

De vlag

Op 29 maart 1979 is de officiële vlag van de gemeente Scherpenzeel door de raad vastgesteld. De omschrijving luid: "Banen blauw-wit met op de scheiding van broeking en vlucht een lelie van het een in het ander, ter hoogte van 4/5 van de vlaghoogte." De kleuren en de lelie zijn ontleend aan het gemeentewapen. De vlag wordt alleen op speciaal verzoek gebruikt.

 Afbeelding vlag Scherpenzeel