Wat zijn de betaalmogelijkheden voor de gemeentelijke belastingen?

Home > Inwoners > FAQ Gemeentebelastingen > Betalen > Wat zijn de betaalmogelijkheden voor de gemeentelijke belastingen?

Wat zijn de betaalmogelijkheden voor de gemeentelijke belastingen?

U kunt de belastingaanslag als volgt betalen: 
1)    In 4 termijnen via eigen betaalmogelijkheden
2)    In 9 termijnen via automatische incasso
3)    In 1 keer door het bedrag over te maken op rekeningnummer  IBAN: NL 86 BNGH 028 50 30 590 ten name van de gemeente Scherpenzeel met vermelding van het aanslagbiljetnummer.

Is dit voor u niet haalbaar? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer (033) 277 23 24 of via e-mail belastingen@scherpenzeel.nl. We gaan dan met u een passende betalingsregeling nemen.