Ik heb om medische redenen meer afval dan een gemiddeld huishouden. Kan ik vrijstelling krijgen?

Home > Inwoners > FAQ Gemeentebelastingen > Afvalstoffenheffing > Ik heb om medische redenen meer afval dan een gemiddeld huishouden. Kan ik vrijstelling krijgen?

Ik heb om medische redenen meer afval dan een gemiddeld huishouden. Kan ik vrijstelling krijgen?

Heeft u vanwege medische redenen veel afval (bijvoorbeeld stoma- en/of incontinentiemateriaal)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling.

Met deze regeling geven wij vrijstelling voor een deel van de kosten in het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U kunt vrijstelling aanvragen voor de kosten vanaf:

  • De 10e keer dat u uw restafvalcontainer aanbiedt
    of
  • De 36e keer dat u voor uw afval gebruik maakt van uw ondergrondse container

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Geef uw naam en adresgegevens dan door via het contactformulier of bel met ons via (033) 277 23 24. U krijgt het aanvraagformulier dan thuisgestuurd.