Ik heb geen rioolaansluiting. Waarom heb ik dan wel een aanslag rioolheffing ontvangen?

Home > Inwoners > FAQ Gemeentebelastingen > Rioolheffing > Ik heb geen rioolaansluiting. Waarom heb ik dan wel een aanslag rioolheffing ontvangen?

Ik heb geen rioolaansluiting. Waarom heb ik dan wel een aanslag rioolheffing ontvangen?

Voor alle objecten in onze gemeente betaalt de eigenaar en de gebruiker rioolheffing. De inkomsten van de rioolheffing gebruiken wij onder andere voor collectieve maatregelen die nodig zijn voor:

  1. Een goede riolering
  2. Maatregelen om het grondwater laag te houden en het hemelwater af te voeren.

Dit betekent dat u niet alleen een aanslag krijgt wanneer het object of pand, waar u eigenaar of gebruiker van bent, is aangesloten op het riool. De rioolheffing geldt voor alle objecten waarbij een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering is.

Met een indirecte aansluiting bedoelen we objecten waarbij er geen rioolaansluiting is, maar waarbij er wel regenwater via het object naar het riool stroomt. Voorbeelden van objecten met een indirecte aansluiting zijn terreinen, garageboxen en schuurtjes.