Ik bied nooit afval aan, maar heb toch een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen. Hoe kan dit?

Home > Inwoners > FAQ Gemeentebelastingen > Afvalstoffenheffing > Ik bied nooit afval aan, maar heb toch een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen. Hoe kan dit?

Ik bied nooit afval aan, maar heb toch een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen. Hoe kan dit?

In Scherpenzeel berekenen we de afvalstoffenheffing volgens de diftar-methode. Met diftar (gedifferentieerde tarieven) bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel (vastrecht) is voor alle inwoners van de gemeente gelijk. Het variabele deel berekenen we op het aantal keren dat u het restafval aangeboden heeft. Als u geen restaanval aanbiedt, dan krijgt u voor dit variabele deel geen rekening.