Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld?

Home > Inwoners > FAQ Gemeentebelastingen > Algemeen > Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We houden rekening met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.