De afvalstoffenheffing is veel hoger dan vorig jaar. Hoe kan dit?

Home > Inwoners > FAQ Gemeentebelastingen > Afvalstoffenheffing > De afvalstoffenheffing is veel hoger dan vorig jaar. Hoe kan dit?

De afvalstoffenheffing is veel hoger dan vorig jaar. Hoe kan dit?

Wij berekenen de afvalstoffenheffing volgens de diftar-methode. Met diftar (gedifferentieerde tarieven) bestaat de afvalstoffenheffing uit een variabel deel en een vast deel. Het variabele deel wordt berekend op het aantal keren aangeboden restafval. Het vaste deel (vastrecht) is voor alle inwoners van de gemeente gelijk en is dit jaar hoger door
•    Hogere rijksbelasting op brandbaar afval
•    Hogere verwerkingskosten voor PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken)
•    Investeringskosten in de milieustraat en ondergrondse containers.