Veel restafval door medische oorzaak

Home > Inwoners > Diftar > Veel restafval door medische oorzaak

Veel restafval door medische oorzaak

Wo;t i Heeft u vanwege medische redenen veel afval (bijvoorbeeld stoma- en/of incontinentiemateriaal)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling.

Met deze regeling wordt vrijstelling gegeven voor een deel van de kosten in het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U kunt vrijstelling aanvragen voor de kosten vanaf:
- De 10e keer dat u uw restafvalcontainer aanbiedt
  of
- De 36e keer dat u voor uw afval gebruik maakt van uw ondergrondse container

Wilt u gebruik maken van deze regeling?

Download, print en vul het onderstaande aanvraagformulier in.

U kunt het formulier ook aanvragen via het contactformulier of bel met ons via (033) 277 23 24. U krijgt het aanvraagformulier dan thuisgestuurd.