Vooroverleg bouwplannen

Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Vooroverleg bouwplannen

Vooroverleg bouwplannen

Voor een principeverzoek vult u het onderstaande formulier in.

Wat is een principeverzoek?

Heeft u nieuwbouwplannen/verbouwplannen of wilt u het gebruik van een bestaand gebouw wijzigen? Dan kan het zijn, dat het plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Als u wilt weten of wij willen mee werken aan het plan, dan kunt u een principeverzoek aanvragen.

Het principeverzoek wordt vergeleken met het bestemmingplan, de eisen van de welstand en als het nodig is met milieu-onderdelen.
Daarna ontvangt u een schriftelijke reactie of wij meewerken aan uw plan en een planologische procedure kan worden opgestart.

Tegen een principebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Wat is het voordeel van een principeverzoek?

Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen bouwplan tot in detail hoeft uit te werken en geen de bouwleges voor een aanvraag van de omgevingsvergunning of aanpassing van een bestemmingsplan hoeft te betalen.

Als een plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan kunnen we met u overleggen en samen kijken of het plan toch uitgevoerd kan worden.

Hoe vraag ik een principeverzoek aan?

Een principeverzoek vraagt u aan met het hieronder genoemde formulier “Principeverzoek”.

De tekeningen die erbij horen kunt u digitaal mee sturen met het formulier. Lukt dit niet, dan kunt ze afgeven met het geprinte formulier op het gemeentehuis,
 

Wat kost een principeverzoek?

De kosten van een principeverzoek .

Als binnen u een jaar na de beoordeling van het principeverzoek een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, dan trekken we het betaalde bedrag af van de leges voor de omgevingsvergunning.

Formulier