Voorontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282 en informatiemiddag/avond

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Voorontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282 en informatiemiddag/avond

Voorontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282 en informatiemiddag/avond

Voorontwerp bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282 voor de inspraak ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Een planologisch kader scheppen om de bouw van een Thomashuis met 9 kamers en beheerderswoning op het achter terrein van het perceel Holevoetplein 282 mogelijk te maken. Tevens zal het pand van de Herbergier ook in het bestemmingsplan worden opgenomen.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 26 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis alleen inzien na het maken van een afspraak.

U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Extra middag en avond om plan in te zien

Op 16 juni a.s. wordt een middag- en avond gehouden, waar u het plan van 14.00 – 20.00 uur ook kan komen inzien. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken via bovenstaand telefoonnummer. Per afspraak wordt 20 minuten ingepland en kunnen 2 personen tegelijk aanwezig zijn.

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken.

Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 6 juli 2021). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.