Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Dorpsstraat 270 en informatiemiddag/avond

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Dorpsstraat 270 en informatiemiddag/avond

Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Dorpsstraat 270 en informatiemiddag/avond

Voorontwerp bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Dorpsstraat 270 voor inspraak ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Een planologisch kader scheppen om de bouw van 10 appartementen en een zorggebouw met 11 eenheden ten behoeve van eerstelijnszorg op het perceel Dorpsstraat 270 mogelijk te maken.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 2 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis alleen inzien na het maken van een afspraak.

U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Extra middag en avond om plan in te zien

Op 23 juni a.s. wordt een middag- en avond gehouden, waar u het plan van 14.00 tot 20.00 uur kan komen inzien. Er is dan naast een vertegenwoordiger van de gemeente ook iemand aanwezig namens de ontwikkelende partij, die informatie kan geven over het plan en vragen kan beantwoorden.

U dient vooraf een afspraak te maken via bovenstaand telefoonnummer. Per afspraak wordt 20 minuten ingepland en kunnen 2 personen tegelijk aanwezig zijn.

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken.

Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 13 juli 2021). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.