Voorontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Lambalgen

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Voorontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Lambalgen

Voorontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Lambalgen

Dit item is verlopen op 21-10-2020.

Voorontwerp bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Lambalgen voor de inspraak ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Een planologisch kader scheppen om de uitbreiding van de begraafplaats ten zuiden van de huidige begraafplaats Lambalgen aan de Nieuwstraat 105 mogelijk te maken.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 9 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het plan is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken.

Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 20 oktober 2020). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.