Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Standplaatsvergunning - verleend > Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen

Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen

Dit item is verlopen op 01-09-2021.

Op grond van de marktverordening 2015 is vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van de volgende standplaats op de weekmarkt te Scherpenzeel:

  • op 8 september 2021 aan E. Weggen, gemeente Scherpenzeel, om voorlichting te geven over de Week tegen voedselverspilling;

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.