Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen voor Delta Fiber

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Standplaatsvergunning - verleend > Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen voor Delta Fiber

Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen voor Delta Fiber

Dit item is verlopen op 12-08-2020.

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 is op 30 juni 2020 een vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats voor het maken van reclame voor Delta Fiber Glasvezel internet in combinatie met het uitdelen van ijsjes. Het gaat om de volgende locaties en bijbehorende tijdstippen.

Nabij Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel, tijdens de weekmarkt op 8 juli 2020 van 10.00-13.00 uur.

Nabij openluchtzwembad ‘t Willaer, Breelaan 6 te Scherpenzeel, op 1 en 8 juli 2020 van 14.00-18.00 uur.

Op Plein 1940 te Scherpenzeel, op 4 en 11 juli 2020 van 09.00-15.00 uur. 

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager (30 juni 2020) bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.