Vaststellen bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Overige bekendmakingen > Vaststellen bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Vaststellen bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Dit item is verlopen op 12-06-2019.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat de raad op 11 april 2019 de bodemkwaliteitskaart regio De Vallei d.d. 1 februari 2018 heeft vastgesteld.

Toelichting

Doel van een bodemkwaliteitskaart is het vaststellen van de algehele bodemkwaliteit van het beheersgebied. Op basis hiervan kan het grondverzet (verplaatsen van grond) plaatsvinden, maar wel binnen de regels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het beheersgebied bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

U kunt de stukken inzien

De stukken liggen met ingang van 1 mei 2019 gedurende zes weken voor iedereen in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a gedurende de openingstijden ter inzage.