***RECTIFICATIE*** Standplaatsvergunningen 2019 verleend op de Beukenlaan en Plein 1940

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Standplaatsvergunning - verleend > ***RECTIFICATIE*** Standplaatsvergunningen 2019 verleend op de Beukenlaan en Plein 1940

***RECTIFICATIE*** Standplaatsvergunningen 2019 verleend op de Beukenlaan en Plein 1940

Dit item is verlopen op 21-08-2019.

Op 18 juni 2019 hebben wij bekend gemaakt dat op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Notitie Standplaatsenbeleid 1997 op 13 juni 2019 een vergunning is verleend aan zes standplaatshouders voor het  innemen van een standplaats op de Beukenlaan of het Plein 1940. Per abuis is een verkeerde datum in deze bekendmaking geslopen. De vergunningen zijn op 1 juli 2019 verleend voor het kalenderjaar 2019.  De dagdelen waarop de respectievelijke vergunningen geldig zijn, staan vastgelegd in de betreffende vergunningen. Het betreft een voortgang van de al bestaande situatie.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.