Ontwerpbestemmingsplan De Maatjeshof

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Ontwerpbestemmingsplan De Maatjeshof

Ontwerpbestemmingsplan De Maatjeshof

Dit item is verlopen op 02-10-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Maatjeshof’ voor een ieder ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de locatie van de voormalige basisschool De Maatjes aan de Walstrolaan. Het is de bedoeling om hier veertien levensloopbestendige woningen te realiseren. Voor dit doel wordt het terrein heringericht. Dit betekent concreet dat school en schoolplein zullen verdwijnen, evenals een deel van het aanwezige bosje.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 21 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).

Het ontwerp met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot 1 oktober 2019 uw zienswijze op dit plan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze.