Ontwerpbestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10

Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen > Ontwerpbestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10

Ontwerpbestemmingsplan Barneveldsestraat 8-10

Dit item is verlopen op 23-10-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Barneveldsestraat 8-10’ voor een ieder ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Het bestemmingsplan voorziet in de functieverandering van het agrarische bedrijf aan de Barneveldsesstraat 8-10 naar een aannemersbedrijf en (al bestaande) woning. Hiervoor wordt de agrarische bebouwing gesloopt en vindt een landschappelijke inpassing plaats.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 11 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).

Het ontwerp met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met 22 oktober 2019 uw zienswijze op dit plan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeenteraad van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze.